El Punt Òmnia Centre Tecnològic Comunitari de Masquefa obre una bústia de suggeriments de píndoles formatives

cartell píndoles formatives CTC Masquefa

A partir d'aquesta bústia de suggeriments el punt Òmnia del CTC vol conèixer els programes informàtics que desperten més interés.

A partir del mes d'abril, es farà un tastet de les propostes rebudes, que seran incloses en la programació del proper trimestre com a píndoles formatives, és a dir, formacions de curta durada de 3 ó 4 hores.

Aquestes propostes es poden fer arribar al correu ctc@masquefa.net.

formació
aprenentatge
píndoles formatives