El Punt Òmnia CPS Francesc Palau assisteix a xerrades sobre Intel·ligència artificial.

El 25 d'octubre, alumnes que formen part del Punt Òmnia del CPS Francesc Palau, van assistir amb la dinamitzadora a la primera xerrada sobre la intel·ligència artificial. Són càpsules formatives de tres sessions que es realitzaran al llarg del mes d'octubre i novembre.

És un gran pas en la formació i l'aprenentatge per a aquests alumnes del Punt Òmnia de CPS Francesc Palau. Alguns dels temes a treballar són:

  1. Democratització de la tecnologia: L'aprenentatge sobre intel·ligència artificial solia ser àmpliament inaccessible per a la majoria de les persones. Aquest tipus de programes i formació permeten que persones de diversos orígens i nivells d'educació tinguin accés a coneixements avançats en aquest camp emergent.

  2. Preparació per al futur: La intel·ligència artificial és una tecnologia que està canviant ràpidament molts sectors. Donar als alumnes l'oportunitat d'aprendre sobre aquest tema els pot preparar millor per a futurs estudis o carreres professionals.

  3. Oportunitat d'innovació: La formació en intel·ligència artificial pot estimular la creativitat i l'esperit d'innovació dels alumnes. Poden començar a pensar en com aplicar aquest coneixement en problemes reals o desenvolupar projectes innovadors.

  4. Aprenentatge pràctic: Les càpsules formatives inclouen aspectes pràctics, com programació o treball amb eines d'intel·ligència artificial, el que pot ajudar els alumnes a obtenir una comprensió més profunda i aplicada del tema.

  5. Foment de la inclusió digital: Aquest tipus de formació pot contribuir a reduir la bretxa digital, donant a més persones les habilitats i els coneixements necessaris per comprendre i utilitzar tecnologies emergents com la intel·ligència artificial.

En resum, l'assistència a aquestes càpsules formatives sobre intel·ligència artificial és una oportunitat emocionant i enriquidora per als alumnes del Punt Òmnia de CPS Francesc Palau, obrint portes a nous horitzons i fomentant la seva preparació per a un món cada vegada més impulsat per la tecnologia.

IA Intel·ligència Artificial
Intel·ligència artificial