El Punt Òmnia de l’Esplai Eixida genera un espai de desenvolupament comunitari en col·laboració amb el CAP del barri

El Punt Òmnia Esplai Eixida de Sant Boi de Llobregat s’ha proposat acostar les eines TIC de l’Institut Català de la Salut (ICS) a les persones participants en el Punt. Per això mateix, el passat 19 de novembre es van reunir l’Anna Glòria, representant administrativa del CAP del barri Camps Blancs de Sant Boi, l’Adela Idalgo, directora del centre Esplai Eixida, l’Ignasi Delgado, tècnic de districte i l’Òscar Beltrán, dinamitzador del Punt Òmnia, amb l’objectiu d’encetar una acció comunitària al barri.

La iniciativa sorgeix de l’aplicació de l’eina virtual La meva salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquesta plataforma és un espai virtual protegit que pretén connectar el ciutadà amb el seu centre de salut a través de la xarxa, de tal manera que tothom pugui accedir a les seves dades en matèria de salut del servei públic, des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet.

Tal com diu la pàgina web oficial: “La meva salut (LMS) és el web que permet a la ciutadania disposar de la seva informació personal de salut i inclou la informació que s’ha generat per l’atenció sanitària que us hagin prestat en algun dels centres assistencials públics, com per exemple: el pla de medicació vigent, les vacunes administrades, els diagnòstics, els informes clínics i els resultats de les proves i les exploracions complementàries. També permet realitzar tràmits i gestions en un entorn segur”.

Ara que l’eina fa un any que funciona, el centre de salut del barri vol fer-la arribar a la població de l’entorn, motiu pel qual s’han posat a treballar en equip amb els diferents serveis del barri, entre els quals hi ha el Punt Òmnia Esplai Eixida. Com a espai de comunicació i formació en l’ús d’eines TIC i, també, com a lloc de consulta i de desenvolupament per a aquelles persones que no tenen accés a les noves tecnologies, el Punt Òmnia és el lloc en el qual la gent del barri Camps Blancs de Sant Boi s’hi pot dirigir per formar-se en aquest aspecte.

L’acció coordinada del CAP i el Punt Òmnia consta, primerament, d’accions formatives puntuals i periòdiques adreçades a un grup control inicial, derivat directament del CAP, i, després, d’accions adreçades a qualsevol participant del Punt Òmnia, al qual se li oferirà aquest recurs i els espais on utilitzar-lo. Finalment, el Punt Òmnia Esplai Eixida oferirà un acompanyament per a aquelles persones que no tenen alfabetització digital mínima per gestionar-ho.

Està previst que el circuit arranqui el gener de 2019, amb les formacions del grup control, i seguirà durant tot el curs 2019. Al final de totes les etapes es farà una avaluació dels resultats i, amb les noves necessitats observades, es reproduirà en els cursos següents.

acció comunitària
salut
desenvolupament
treball en xarxa
L'acció compta amb la col·laboració amb el CAP Camps Blancs de Sant Boi de Llobregat.