El Punt Òmnia de Tortosa participa en el projecte Casals en Xarxa

El Punt Òmnia Tortosa i el Casal de Gent Gran de Ferreries participaran en la prova pilot del projecte Casals en Xarxa, conjuntament amb el Casal de Gent Gran d'Igualada. L'activitat és durà a terme els dijous 7, 14, 21 i 28 d'octubre i el 4 de novembre, i consistirà en unes activitats per a la gent gran, tot utilitzant l'ordinador amb el fil conductor de la memòria com a rerefons.

Durant les activitats es faran unes videoconferències amb el Casal de Gent Gran d'Igualada, en les quals s'intercanviaran experiències i s'explicaran, també, conceptes teòrics sobre el funcionament de la memòria.La gent gran que participi en aquesta prova pilot "memòria i ordinador" disposarà d'eines informàtiques per mesurar i desenvolupar aspectes bàsics sobre la memòria.

El projecte Casals en Xarxa

El projecte Casals en Xarxa pretén impulsar les tecnologies de la informació i la comunicació als equipaments cívics de Governació amb l’objectiu de millorar la participació i socialització a través de les TIC de les persones usuàries.

Des del projecte Casals en Xarxa es facilitaran eines per a les persones usuàries dels equipaments perquè la seva estada sigui més participativa i vagi més enllà del mateix casal. A través de les TIC, es connectaran per videoconferència amb usuaris d'altres equipaments o gent que està a casa i podran compartir experiències i activitats.

Aquestes videoconferències es realitzaran a través d’una interfície d’usuari senzilla, molt intuïtiva i innovadora. El programari que s’utilitzarà estarà adaptat a les necessitats de les persones usuàries que el faran servir i es basarà en la plataforma desenvolupada per la Fundació I2Cat.

Amb aquest projecte s'interconnectaran diferents equipaments cívics, com ara: casals de gent gran, centre cívics o ludoteques mitjançant videoconferències. Mitjançant aquestes connexions es permetrà reproduir en directe sessions de grup o altres activitats. També persegueix potenciar l'intercanvi i la relació entre persones de diferents llocs de residència i de diferents edats.

xarxa