El Punt Òmnia Esclat Bellvitge organitza un taller sobre prevenció de riscos i seguretat a la xarxa en l’àmbit familiar

El Punt Òmnia Esclat Bellvitge ha organitzat una activitat dirigida a pares i mares dins el marc del projecte de famílies del Centre Obert. 

L'activitat s'ha dissenyat per donar resposta als pares i mares preocupats pels fills i l'ús excessiu de les noves tecnologies. El Punt ha informat sobre els riscos a la xarxa i les eines de prevenció. L'activitat ha tractat la privacitat a les xarxes, com denunciar un abús, com detectar una situació d'assetjament o com posar filtres a dispositius de menors. 

Els participants han descobert un ventall de possibilitats per al seguiment de l'activitat dels fills: últimes tendències i interessos dels menors, reflexions sobre les xarxes, què són les publicacions i què poden implicar. Segons Sònia Camps, dinamitzadora del centre, l'activitat també ha permès "dotar d'eines productives per al dia a dia als centres educatius", així com d'aplicacions i webs que ofereixen recursos en línia dirigits als joves.

Durant les sessions, s'han creat col·loquis "molt interessants" sobre els hàbits dels menors, les implicacions d'un control excessiu o com reforçar la comunicació amb els fills com a eina de millora.

El Punt Òmnia Centre Esclat Bellvitge també ha organitzat dues sessions compartides amb els menors, a fi d'intercanviar opinions i descobrir "noves maneres de compartir el seu espai informàtic".