El Punt Òmnia Tortosa s’adhereix a la Xarxa Educació 360 de les Terres de l’Ebre

Punt Òmnia Tortosa s’adhereix a la Xarxa Educació 360

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones vinculant agents com l’escola, la família i altres recursos de la comunitat, a més de vetllar per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats.

Des del Punt Òmnia Tortosa creiem que és molt important formar part d’aquesta xarxa, ja que pretén seguir la mateixa línia de treball que el nostre Punt. Es tracta d’una iniciativa comunitària que aposta pel treball i lideratge col·laboratiu entre diversos actors (centres educatius, famílies, biblioteques, xarxes, centres de salut, entitats, universitats…), amb la finalitat d’oferir oportunitats educatives d’aprenentatge i desenvolupament als infants i als joves.

És una iniciativa comunitària que aposta pel treball i lideratge col·laboratiu

Més informació