El Rusc digital: 12 anys d'apoderament social a través de les TIC

La Maria Hernández fa tres anys que té una nova amiga. Des que es pot connectar a internet a través dels ordinadors del Punt Òmnia de Blanes, la Maria pot mantenir un vincle amb una voluntària de la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc, a Tordera (Barcelona). I és que la Maria participa en la dita Fundació, que acull persones amb diversitat funcional per normalitzar la seva presència en la societat a través de l’acció comunitària. I la seva amiga ara viu a Alemanya. Així que des de fa mesos la Maria, setmanalment, intenta salvar aquesta llarga distància i es connecta a internet per a entrar al seu correu electrònic i explicar-li a la seva amiga el dia a dia a la Fundació. En el darrer correu li ha explicat que pinta quadres i que crea escultures en els diversos tallers que ofereix El Rusc. I la seva amiga li respon sovint. L’última novetat que se’n sap és que ha començat a fer boxa.

Per altra banda, el Jose M. Prats, també participant de la Fundació El Rusc, ha pogut fer realitat un dels seus desitjos: mantenir el contacte amb el seu nebot, que viu a les Illes Canàries i amb qui té un vincle molt especial. Des que el seu nebot va marxar a viure fora, la distància que els separa ha estat un handicap en la seva relació, però des de fa uns anys ha pogut escriure-li regularment per a explicar-li el seu dia a dia. Des que el Jose M. participa en l'activitat del Punt Òmnia de Blanes ha pogut crear-se un compte de correu electrònic i fer servir de manera cada cop més autònoma l'enviament de mails per a mantenir el contacte amb el seu nebot.

I és que la Maria i el Jose M. formen part d’un dels tallers de més durada de tot el programa Òmnia: El Rusc digital. El Punt Òmnia de Blanes ofereix des de l’any 2007 aquesta activitat TIC, un espai que ha acollit al llarg dels anys un grup reduït de participants de la Fundació (de 6 a 8 persones) per acostar- los a les tecnologies de la informació i la comunicació. Si en un principi les persones participants d’El Rusc digital es traslladaven fins a l’aula del Punt per aprendre a fer servir els ordinadors i altres eines, des del 2015 ha estat el Punt Òmnia de Blanes el que ha decidit moure’s fins a la seu de la Fundació El Rusc. "Les necessitats del col·lectiu manen --ha indicat el dinamitzador del Punt, Jose Navarro-- i per a continuar amb el taller vam veure necessari mantenir les persones dins la Fundació per a aprofitar al màxim el temps d'aprenentatge i adaptar-nos a les seves necessitats diàries. Una realitat que només s'aconsegueix a les llars d'El Rusc, que és on els participants fan vida comunitària".

Al llarg de quatre hores i mitja a la setmana (unes 18 hores al mes), els participants d’El Rusc digital coneixen i es familiaritzen amb les principals eines TIC, i s’endinsen en el món digital a través de l’ús de xarxes socials, del correu electrònic, dels jocs interactius i, fins i tot, del consum de pel·lícules en línia. Tot i que no segueix una metodologia estricta, El Rusc digital persegueix un objectiu inamovible: la normalització del col·lectiu de les persones amb altres capacitats dins de la comunitat, i el seu apoderament a través de l’autonomia digital. Els passos seguits en aquests més de 12 anys confirmen aquestes fites: el taller ha permès a les persones d’El Rusc de participar en la creació íntegra d’un calendari anual (una tradició de la Fundació iniciada al Punt Òmnia), així com crear vídeos, participar en programes de ràdio, crear blogs, fer àlbums de fotografies... i conèixer tot tipus de programari TIC, des de l’Excel fins a editors de vídeos, d’imatges o processadors de textos.

"El Punt Òmnia de Blanes ha suposat per a la Fundació El Rusc una font de recursos, d'idees, de fotografies i, en resum, de continguts multimèdia tan gran que ha marcat el punt de partida de l'àrea de comunicació de la Fundació --ha sentenciat en Jordi Marquès, Educador del Centre Ocupacional des del 2003 i Responsable de la Comunicació de la Fundació--. Vam començar creant un blog per treballar qüestions TIC relacionades amb el dia a dia d’El Rusc digital i vam acabar generant un àmbit de comunicació a la Fundació, completament nodrit pels continguts del taller El Rusc digital”. Avui dia el taller del Punt Òmnia de Blanes i la comunicació de la Fundació Dr. Joan Pujol El Rusc segueixen camins paral·lels, ja que El Rusc disposa d’una web pròpia, però encara comparteixen, sovint, molts dels continguts que els alimenten.

Durant els 12 anys des del naixement d’El Rusc digital al Punt Òmnia de Blanes, podem donar per assolits els seus objectius? El José Navarro no dubta a respondre. “Volíem normalitzar el col·lectiu i introduir-lo a l’ús de les eines TIC des d’un nivell molt bàsic, però, avui dia, tant el Jordi com jo ens deixem aconsellar pels participants del taller sobre les pel·lícules més conegudes i els capítols de les sèries més vistes. Alguns van més de pressa que nosaltres!”, comenta sorprès el dinamitzador. Les noves tecnologies canvien i El rusc digital també, i per això actualment el taller preveu formacions TIC adaptades als interessos personals de cadascú, des de compres en línia fins a mecanografia. Qui no està al dia, és perquè no vol!

El rusc digital