Els dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa Òmnia es formen en violència masclista

12/06/2020 | 18:06
Una mà demanant ajuda

Des del Programa de prevenció, sensibilització i detecció de la violència de gènere de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC), amb el finançament del Pacto de Estado contra la violencia de género, s'ha ofert la formació en línia 'Violències masclistes, un problema social' a dinamitzadors/ores de la Xarxa Òmnia i a professionals d'equipaments cívics, de les Oficines d’afers socials i famílies i de Ludoteques.

Aquest curs pretén oferir una aproximació teòrica a les violències masclistes, identificar-ne les arrels, aportar eines per incorporar la perspectiva de gènere, detectar situacions de violència masclista, propiciar el debat i oferir als i a les professionals recursos pràctics i un espai per a l'intercanvi d'experiències. La proposta formativa s'emmarca en l’objectiu de millorar les eines i capacitat d’intervenció comunitària.

Una trentena de dinamitzadors i dinamitzadores de la Xarxa Òmnia han realitzat aquesta formació en línia entre el 25 de maig i el 12 de juny de 2020. Ho han fet a través de la plataforma Moodle de la Xarxa.

Els continguts del curs es distribueixen en diferents blocs:

  • Introducció i marc legal.
  • Marc conceptual al voltant del sistema sexe-gènere, heteronormativitat i dissidències, sexisme, rols i estereotips, etc.
  • Definició, tipus de violències masclistes i àmbits on es poden donar, mites, micromasclismes, mitjans de comunicació, ús del llenguatge, serveis i recursos d’atenció i circuits.
  • Experiències i bones pràctiques desenvolupades en un context comunitari.

La metodologia és eminentment participativa, amb fòrums de debat al voltant de cada bloc de continguts i amb les aportacions i experiències prèvies en el tema per part de les persones participants.

omniaacasa
Formació en línia.
violència masclista
Una trentena de dinamitzadors/ores Òmnia han participat en una formació en línia sobre violència masclista.