Els punts Òmnia dels centres penitenciaris es reanomenen amb nom de dona

23/12/2021 | 14:12

Fa uns mesos els punts Òmnia ubicats en centres penitenciaris van començar un procés de canvi de noms. Es tracta d'una iniciativa per tal de trencar amb la seva associació amb presons i combatre així l'estigmatització que suposa per a les seves participants.

En aquests centres, les persones internes fan formacions per tal d'adquirir competències digitals que els ajudin a trobar feina en el dia de demà. Un exemple són els títols oficials tipus ACTIC. Amb el canvi de noms dels punts Òmnia dels centres penitenciaris, les persones internes reben una acreditació on hi consta un centre expedidor amb un nom concret aliè a institucions penitenciàries, evitant així connotacions discriminatòries.

 

Com va ser el procés de reanomenament?

Cada centre va tenir la seva realitat: hi ha centres que van poder fer un procés participatiu amb les persones internes i centres en els que la direcció del centre va posar el nom.

 

Punts Òmnia amb noms de dona.

Tot i que en els diferents processos de reanomenament no va haver cap indicació ni criteris específics, la gran majoria van coincidir en escollir noms de dona per als seus punts Òmnia. Un acte que reafirma la voluntat de la Xarxa Òmnia i dels seus punts per fer un reconeixement a totes les dones i a totes aquelles figures femenines que gràcies a les seves descobertes i aportacions han forjat la carrera científica i tecnològica.

Així doncs, els centres penitenciaris ara són: Ada Lovelace, Femení Singular, Hedy Lamarr, Radia Perlman, Lola i Teresa Carmona, Ginesta, Jude Milhon, Pau Donès i, Misser Benavent Marsal.

 

Un exemple concret: El Punt Òmnia Radia Perlman.

El dinamitzador del Punt Òmnia Radia Perlman, ens ha compartit la seva realitat. Tal com assenyala, és important que el nom del punt Òmnia sigui un diferent al del propi centre penitenciari perquè quan les persones privades de llibertat surtin en llibertat, puguin presentar en un procés de selecció o en qualsevol organisme oficial, els certificats de formació i/o diplomes sense que i no hi hagi cap constància que la formació s’ha realitzat a dins d’un centre penitenciari.

Per altre banda, dins del centre també se li dona més importància al punt al tenir un nom propi.

Quan li preguntem com va ser en el seu cas el procés de buscar noms ens comenta que es va fer una primera proposta de noms amb un grup d’interns del punt, els quals van fer un llistat a partir d’una cerca a la Wikipedia tenint en compte que havien de complir algun dels següents requisits:

  • Persones importants de la comarca del Bages, tant dones com homes.

  • Persones que haguessin realitzat una tasca important al mon de les TIC.

  • Algun nom important relacionat amb el mon de la informàtica.

Amb tots els noms es va fer un llistat final amb 5 opcions: 3 de dones, 1 d’home i 1 d’un navegador gràfic d’internet.

Per tal de triar el nom es van fer votacions. Al centre penitenciari els interns s’organitzen en comissions dins dels mòduls per tal de debatre i fer propostes de millora. La proposta dels cinc noms amb la descripció corresponent es va posar a votació en les comissions dels 8 mòduls i els interns van votar per triar quin era el nom que més els hi agradava.

 

Petites iniciatives que porten grans transformacions.

El canvi de noms dels centres penitenciaris és una petita iniciativa en el sí de la Xarxa Òmnia, però representa grans transformacions per a les persones participants. Amb accions com aquestes, es fa palesa la voluntat de generar canvis positius i l’esperit comunitari de les dinamitzadores i dinamitzadors que formen la Xarxa Òmnia.

centres penitenciaris
Una iniciativa nascuda d'una reflexió interna per combatre l'estigmatització