Formació en acció comunitària i inclusió social

15/09/2021 | 12:09

Iniciem el segon cicle dins el Pla de Formació de la Xarxa Òmnia 2021. En aquest cas volem apropar-nos a l’Acció Comunitària des dels punts Òmnia tenint present el que ja s’està treballant a la Xarxa Òmnia.

A partir d’un abordatge teoricopràctic ens endinsarem en la metodologia de la intervenció comunitària de la mà de diferents professionals vinculades a la Cooperativa Marges i cooperativa El Risell:

 

Anna Lite, especialitzada en treball comunitari i economia solidària, ha treballat dinamitzant, acompanyant i coordinant diversos processos i projectes de desenvolupament local i comunitari en entitats, moviments socials i administracions públiques.

 

Andreu Camprubí, especialitzat en el sector de la recerca i la consultoria social, ha treballat en els àmbits de l’exclusió i la inclusió social, la planificació estratègica i l’aplicació de tècniques i mètodes de recerca, així com la gestió del voluntariat i comunicació i, l’acompanyament a l’administració local en la presa de decisions i disseny de polítiques socials.

 

Mònica Salas, especialitzada en treball comunitari i participació juvenil, ha format part i facilitat processos de dinamització comunitària en diverses organitzacions, ha acompanyat a centres educatius i institucions en el foment de la participació de la gent jove i també ha treballat en l’àmbit de les polítiques públiques de joventut.

 

La formació serà en format virtual combinant sessions en directe amb sessions de treball individuals o en grup a través de la plataforma Moodle.

 

Les sessions en directe tindran el següent contingut:

En la primera sessió aprofundirem en el marc conceptual de l’acció comunitària, els seus trets característics, els conceptes relacionats i l'aterratge del treball comunitari a la nostra pràctica.

En la segona sessió abordarem l’acció comunitària des dels punts Òmnia a partir de la diagnosi participativa i la detecció de necessitats, la participació dins dels punts Òmnia i la interacció amb el territori.

La tercera sessió girarà al voltant del rol professional dins l’acció comunitària i la construcció de projectes i processos comunitaris.

Per últim, en la quarta sessió, tractarem la inclusió social com a objecte i finalitat de l’acció comunitària, la definició complexa de les problemàtiques socials i la identificació d’accions inclusives comunitàries.

 

Informació:

Sessions en directe:

  • Grup 1. Dimecres 13, 20 i 27 d’octubre i 3 de novembre, de 9.30 a 12.30

  • Grup 2. Dijous 4, 11, 18 i 25 de novembre de 9.30 a 12.30

Lloc: Internet. Plataforma Zoom de docents.

Durada sessions en directe: 15 hores

Durada curs: 20 hores

 

Òmnia, tothom hi té cabuda, tot és possible.

acció comunitària
20 hores en format virtual i amb un abordatge teoricopràctic