Formació sobre la maqueta Òmnia destinada als professionals dels centres penitenciaris

12/07/2018 | 10:07

El  10 de juliol la Xarxa Òmnia ha programat una jornada formativa sobre la nova maqueta Òmnia, que conté les eines del programa Òmnia destinades al personal dels centres penitenciaris. Amb la renovació del maquinari del programa Òmnia, al Xarxa Òmnia va dissenyar una nova maqueta, un nou sistema operatiu basat en Linux i adaptat per als ordinadors dels Punts Òmnia en el què s’hi ha recollit tot allò que, al llarg dels darrers anys, ha estat útil al conjunt del projecte.

Com a conseqüència d’aquesta renovació, s'ha organitzat aquesta jornada formativa al centre penitenciari Can Brians I pel conjunt del personal dels centres penitenciaris amb ganes de conèixer el funcionament del programa i de les eines que el composen. En aquest sentit, la jornada formativa es composarà de tres blocs: el primer sobre la presentació del maquinari nou i de la maqueta, un segon bloc sobre formació tècnica (administració de la xarxa, configuració, restauració, perfils...) i un darrer bloc pràctic compost per un taller d’introducció en l’ús del programari lliure.

L’objectiu d’aquesta nova formació és treure el màxim de profit als punts Òmnia dels centres penitenciaris i de les noves eines tecnològiques de què disposen. La figura de la persona dinamitzadora, en coordinació amb els altres professionals dels centres, és bàsica per portar a terme aquesta fita. Si el resultat és prou positiu es traslladarà l’experiència a d’altres centres penitenciaris en un futur proper.

El 10 de juliol la Xarxa Òmnia ha ofert una jornada formativa al centre penitenciari de Can Brians I.