Glossari Acció Comunitària Inclusiva

05/10/2023 | 12:10

Glossari de l’acció comunitària inclusiva del Departament de Drets Socials.

Aquest document aporta un compendi compartit de conceptes propis de l’àmbit de l’acció comunitària inclusiva amb l’objectiu de facilitar la comunicació entre els diversos actors que hi estan implicats: persones, grups, entitats, conjunt de professionals, organitzacions, empreses i institucions. També conté un apartat amb les sigles més utilitzades i les referències que s’han consultat per elaborar aquest glossari.

Accedeix al glossari en aquest enllaç.