Guia pràctica d'ús del Facebook

03/09/2018 | 08:09

Trencar l'escletxa digital. Acostar les TIC a tothom. Facilitar l'accés a les xarxes socials a col·lectius desafavorits. Amb tots aquest objectius el grup cooperatiu TEB s'ha llançat a l'aventura de crear un document que compleixi aquestes fites i sigui de lectura fàcil.

Així ha nascut , un tutorial digital que explica pas a pas i de forma entenedora les qüestions més bàsiques sobre l'ús d'un compte a Facebook: configuració de la privacitat, gestió de la seguretat, visualització de les notícies...

Guia pràctica de Facebook forma part del projecte TEBnològics, del grup cooperatiu TEB, un cicle de formacions per a persones amb discapacitat que vol promoure l'ús de les noves tecnologies amb l'objectiu de trencar l'escletxa digital. Podeu consultar el document

El grup cooperatiu TEB ha publicat un document per a facilitar l'ús de la xarxa social a col·lectius desafavorits.