Guia per a una comunicació lliure d'estigma

15/03/2018 | 10:03

Aconseguir una visió menys estigmatitzadora de les persones amb malaltia mental és l'objectiu de la Guia de recursos per a una comunicació lliure d'estigma.

L'entitat Obertament ha publicat aquest 2018 aquest document que acosta els lectors i lectores a la realitat del dia a dia de moltes persones amb malaltia mental.

El document vol fer entendre, entre d'altres qüestions, que una persona amb una malaltia mental no és diferent a qualsevol altra, i que la malaltia ni és definitòria ni tampoc és motiu de rebuig o estigma.

Podeu consultar el document en aquest enllaç.

Obertament ha publicat un document per a promoure un ús més tolerant del llenguatge.