II Concurs de relats Marià Casadevall

31/03/2017 | 11:03

DIXIT Girona organitza, juntament amb altres entitats, la segona edició del concurs literari Marià Casadevall, un concurs que s'organitza amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre temes socials i visibilitzar accions socials que es duen a terme al país. Els relats presentats han de ser en català i han de tractar sobre l'estigmatització d'algun col·lectiu i donar protagonisme, al seu torn, a situacions de marginalització social. Els relats es poden enviar fins al 20 d'abril a l'adreça: dixit.girona@campusarnau.org. 

El concurs s'organitza amb l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre temes socials i visibilitzar accions socials.