Impartida la segona formació inicial Òmnia de 2014!

20/05/2014 | 14:05
foto formació inicial Òmnia maig 2014

La segona formació inicial de la Xarxa Òmnia per a persones dinamitzadores d'enguany ha estat impartida el 19 de maig, amb una assistència de cinc participants, a més dels tècnics de la DGACC i del Servei de Suport i Seguiment.

Aquests dinamitzadors i dinamitzadores que s'hi han incorporat recentment han pogut conèixer aspectes del programa de cara a acollir-lo, a aplicar-lo millor i a aprendre l'ús d'eines que es fan servir al punt en el dia a dia.

És la segona vegada que la formació inicial s'imparteix amb el nou format, més intensiu al llarg de tot el matí. S'intenta, d'aquesta manera, que estigui més orientada a la pràctica, però sense deixar de banda l'explicació del marc general del programa, de la seva estructura i referents, del suport ofert pel SSIS i de les característiques i les línies d'actuació d'Òmnia.

En el bloc d'eines s'ha donat a conèixer l'ús de la maleta de gestió, de la maleta d'activitats, de l'eina d'estadístiques i de la comunitat Òmnia.

Els aspectes de manteniment tècnic s'han explicat segons la nova maqueta que serà instal·lada en tots el punts que facin la migració cap a Linux. Aquesta migració és molt recomanada, atesa la finalització del suport de Microsoft al sistema operatiu Windows XP i com a forma d'optimitzar el funcionament de les màquines.

La migració cap a Linux segueix la línia de treball amb programari lliure, una manera d'eliminar les barreres econòmiques que suposa el programari propietari, i de recolzar projectes elaborats per comunitats d'usuaris i desenvolupadors.

dinamitzadors
dinamitzadores
Formació incial