Jasp TIC, solidari i ecològic

imatge

Espai Tecnològic presenta Jasp TIC, una iniciativa d’aprenentatge-servei en la qual 10 joves del barri han participat per posar en ús PC vells tot donant-los una segona oportunitat perquè puguin servir a aquells veïns i veïnes adults i grans del barri que no disposen de recursos per accedir a les TIC i participen de les formacions inicials del projecte.

L’experiència, plantejada en 3 fases o blocs, ha portat als joves participants a aprendre aspectes fonamentals entorn del manteniment dels PC, conceptes bàsics de maquinari, característiques i prestacions d’aquest, així com tot allò referent al programari, còdecs, connectors i altres aplicacions imprescindibles perquè puguin permetre el funcionament del maquinari i els altres elements perifèrics que connecten amb el PC.

Amb un total de 18 sessions, plantejades com un treball en grup entre els 10 participants, però també per parelles, cada dia un jove liderava l’inici de la sessió recuperant la darrera sessió a tall de formació per a la resta de companys, per, a continuació, treballar i aprendre sobre cadascuna de les màquines en procés de ser recuperades. A la meitat de les sessions vam visualitzar i analitzar el documental Comprar, tirar comprar per despertar en els joves la seva curiositat per les múltiples vides que poden tenir les coses (reutilitzar), fomentant així la consciència ecològica i el compromís vers la sostenibilitat medioambiental.

Finalitzades totes aquestes sessions, en les quals es van recuperar 2 de les 6 màquines cedides per TV3, equipant-les amb SO Linux amb distribució Ubuntu, 1 GB de RAM, lector de CD, teclat, ratolí i pantalla, així com programari adequat per fer activitats educatives, els joves van participar en 4 sessions pràctiques per aprofundir en aquells aspectes transversals que s’havien estat treballant al llarg de totes les sessions, entorn del compromís social, la responsabilitat, les actituds, les habilitats comunicatives, l’empatia i el saber ser i estar davant les diferents situacions en les quals un voluntari es pot trobar amb els diferents col·lectius d’usuaris.

D’aquesta manera els joves van participar en 3 sessions on, a través de dinàmiques i tallers, van haver de posar-se en la pell de l’altre, per transmetre informació, coneixements i passos a seguir. Els joves interactuaven entre ells i provocaven un debat i una reflexió al final de cada sessió per analitzar com s’havien sentit. La quarta sessió, va ser un taller promogut en col·laboració amb el departament de voluntariat per treballar el compromís, els drets i deures, així com les actituds i els valors compartits.

Finalment els 10 participants van prendre part en 4 sessions on van desenvolupar la seva part de servei exercint de formadors, en les quals van dur a terme una pràctica real donant suport a usuaris de les formacions inicials, així com de les accions Càpsula TIC i Ravalkids, tot adaptant-se als diferents perfils d’usuari i ensenyant-los com fer anar les màquines i resoldre les dificultats amb les quals cadascú s’havia trobat.

No cal dir que l’experiència ha estat francament positiva i ha permès que joves nouvinguts de 6 països diferents i 43 usuaris autòctons i forans arribats des d’uns 12 de països, interactuessin i es relacionessin entre si, permetent uns resultats francament bons, que han permès fer un treball intergeneracional amb 4 franges d’edat diferents, infants, joves, adults i gent gran, que va culminar amb una gran festa de celebració i la donació dels equips reparats que funcionaven (que al final van ser 2) a una entitat del barri sense recursos TIC per als seus usuaris. Es va adquirir, a més, el compromís d’aportar un PC més, reparat pels joves, a l’entitat, la qual compta amb tres grups d’infants, i aconseguir 3 equips per a la gent gran, que també va prendre part en l’experiència.

http://www.youtube.com/watch?v=-Ejt5LPtDr8

joves
voluntariat
participació
intergeneracional
aprenentatge servei