L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya

22/10/2019 | 10:10

Conceptes actualitzats i anglicismes, marc conceptual, factors de vulnerabilitat... L'Institut Català de les Dones (ICD) ha publicat 'L’abordatge de les violències sexuals a Catalunya', un document que introdueix les persones en tots els conceptes esmentats així com en el marc conceptual, teòric i ètic sobre les violències sexuals.

El dossier aporta informacions sobre el model masclista i de donaminació que es presenta a la societat, les lleis que existeixen al voltant d'aquesta realitat, la diversitat i la vulnerabilitat en les víctimes i els estereotips i victimismes que pateixen les dones.

Podeu consultar

L'ICD ha publicat aquest recurs per al coneixement d'un marc conceptual, teòric i ètic sobre la temàtica.