L’oferta formativa del Punt Òmnia Tortosa - Març i abril 2011

El Punt Òmnia de Tortosa ens presenta amb puntualitat la programació que ha elaborat per al proper trimestre perquè tothom que hi estigui interessat s’hi pugui inscriure. Entre els cursos que s’organitzaran, destaquem la formació d'iniciació a la informàtica adreçada a l’Associació de Dones de Ferreries.

Taller d'iniciació a l'informàtica

Taller de 20 hores (10 sessions de 2 hores) adreçat a l’Associació de Dones de Ferreries. A través de classes teòriques i exercicis, els alumnes es familiaritzaran amb la informàtica: què és un ordinador, crear textos, etc. El contingut del taller és el següent:

  • Familiaritzar-se amb la informàtica. Què és un ordinador?
  • Interacció amb la màquina. Possibles usos
  • Diferents parts d'un ordinador. Unitats. Part física
  • Familiaritzar-se amb els perifèrics (teclat, ratolí, pantalla, impressora...)
  • Què és un sistema operatiu? Primers passos amb el Windows XP
  • Introducció a la gestió d'arxius
  • Introducció al programari
  • Introducció a l'edició de textos. Processadors de text
  • Dates: del 15 de març al 14 d'abril

Horari: dimarts i dijous, 16 a 18 h

Inscripcions i informació: En cas que hi estigueu interessades, sol·liciteu la informació mitjançant:

Així mateix, podeu inscriure-vos en els tallers que ja estan en marxa i gaudir de les hores d’accés lliure individual.

dones
curs
iniciació
entitats