L'ús del gènere femení per desqualificar

03/05/2018 | 11:05

L'Associació de Dones Juristes ha engegat la iniciativa No afluixis la llengua, un projecte que vol posar en evidència l'ús estès del llenguatge sexista en la societat actual. A partir d'un canal de vídeos del YouTube, No afluixis la llengua publica petits reportatges que mostren exemples sobre usos sexistes del llenguatge i propostes per a parlar de manera no sexista.

A partir d'entrevistes al carrer i exemples d'expressions quotidianes, No afluixis la llengua proposa interrogants: quan s'usa la paraula gos? I 'gossa'? I quines diferències hi ha, quant a significat, en ambdós usos? En aquest vídeo la campanya posa en primer pla l'ús generalitzat del femení en el llenguatge per a desqualificar o menystenir les persones.

 

El vídeo vol evidenciar com algunes paraules 'masculines' tenen connotacions positives i en canvi les 'femenines' sempre tenen connotacions negatives.