La blogL'Hosfera visita el Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca

Com es pot explicar el fenomen del barraquisme des d'una perspectiva històrica, crítica, no hegemònica i propera? Com es pot consultar material i parlar amb testimonis? Aquestes preguntes les ha hagut de respondre la cooperativa La Fundició, encarregada de donar vida a una nova mostra dins del Museu l'Harmonia Espai d'Art de L'Hospitalet de Llobregat, el Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca (CICdB).

Tots els punts Òmnia de l'Hospitalet de Llobregat —recollits dins de la iniciativa conjunta BlogL'Hosfera—, van visitar la setmana passada el Museu per a conèixer més de prop una part oblidada de la història de la ciutat: el barraquisme a l'Hospitalet i la seva importància en el desenvolupament dels barris. La visita va comptar amb la dinamització de Francisco Rubio, membre de La Fundició, que va fer una introducció a la temàtica, va presentar el barraquisme des d'una perspectiva diferent i positivitzada, i va explicar que la mostra s'ha aconseguit organitzar gràcies a la col·laboració de les veïnes i veïns dels barris de la Bomba, Can Pi, la Cadena i la Sangonera, els quatre barris més afectats pel barraquisme al municipi.

La mostra, que busca la restitució de la memòria d’aquestes barriades i la comprensió de la ciutat des de perspectives no hegemòniques —fugint de les lectures negatives que sovint se'n fa—, exposa que les barraques eren una forma d'autoorganització ciutadana espontània i que facilitaven i permetien més solidaritat entre els veïns, en comparació del sistema d'habitatge de la societat actual. Les barraques donaven un valor diferent al sòl i permetien tenir horts i altres plantes i vegetals que alhora creaven un lligam de les persones amb la terra.

Més de 100 participants dels Punts Òmnia de l'Hospitalet van poder visitar durant més d'una hora tots els documents històrics del Centre d'Interpretació de la Ciutat des de la Barraca, com fotografies, cartes, vídeos, mapes... i van preguntar-se si hi ha altres formes d'habitatge alternatives que permetin alguns dels beneficis que aportava el barraquisme, com poden ser les cooperatives d'habitatge social. La mostra els va permetre, finalment, repensar la història del passat per anar una mica més enllà i projectar un futur on tot és possible.

 

Exposició Centre Interpretació de la ciutat des de la barraca

Tots els Punts Òmnia de L'Hospitalet de Llobregat han visitat el Museu per a conèixer més de prop el barraquisme al municipi.