La Fundació Sociocultural Atlas radiografia la tasca de la Xarxa Òmnia a través de cinc vídeos

16/11/2015 | 14:11
Usuàries del Punt Òmnia de Sant Vicenç.

La Fundació Sociocultural Atlas ha elaborat cinc vídeos en els quals s'explica la funció social de cohesió, inclusió i dinamització que duu a terme la Xarxa Òmnia al conjunt del territori. A través del testimoni de persones que acudeixen als punts Òmnia, la Fundació Sociocultural Atlas ha volgut mostrar la valuosa acció dels punts Òmnia a favor dels col·lectius més sensibles de la societat com són la gent gran, els nouvinguts i les dones, entre d’altres.

Tal com ja es va mostrar el passat mes de novembre amb el recull de les activitats més destacades de la Xarxa Òmnia a favor de la inclusió i l’apoderament de la dona en la societat catalana, Atlas ha fet un vídeo en la mateixa línia sobre l’acció que fa el Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts amb les dones usuàries.

En aquest Punt, les dones protagonistes que hi acudeixen expliquen els diferents motius que les han dut a arribar-se fins al Punt Òmnia, i com això els ha canviat les seves vides, més enllà de fer-les millorar en competències TIC i tecnològiques.

El Punt Òmnia de Sant Vicenç dels Horts rep un gran percentatge d’usuàries, molt superior al percentatge d’homes, que s’acosten a apuntar-se als tallers TIC del centre. En aquest sentit, el Punt és un centre destacat per col·laborar amb entitats a favor de la inclusió de la dona, com és l’associació de dones Dona’t vida de Sant Vicenç dels Horts, i també la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament d’aquest municipi.

Punt Òmnia Casal Cívic Sant Josep de Sant Vicenç dels Horts.

Quant a la tasca de la Xarxa Òmnia amb la gent gran, la Fundació Sociocultural Atlas ha publicat un vídeo sobre la labor del Punt Òmnia Casal Cívic La Devesa del Pla, a Ripoll, on un grup de jubilats aprenen a fer anar l'ordinador i es relacionen entre ells més enllà dels tallers a què acudeixen. 

Aquest Punt Òmnia de Ripoll és un centre destacat per la seva tasca a favor de la integració de la gent gran. A causa de la seva localització i de la presència de dos punts més en la mateixa ciutat, el Punt Òmnia Casal Cívic La Devesa del Pla rep majoritàriament persones més grans de 65 anys i és un punt on s’ofereixen tallers d’edició de fotografies, disseny i xarxes socials destinats a la gent gran, com el taller Contacte zero, creat amb l’objectiu que els usuaris perdin la por a usar l’ordinador.

“És un punt de retrobament del barri –explica un usuari del Punt Òmnia Casal Cívic La Devesa del Pla–, un punt on anar a parlar amb gent, a aprendre coses... Venir al Punt suposa conèixer millor les persones, és una vivència que et porta a ser més familiar amb persones que abans només eren conegudes.”

Punt Òmnia Casal Cívic de Ripoll.

La Xarxa Òmnia també duu a terme una tasca social rellevant en l’àmbit de la inclusió de les persones nouvingudes. Sobre això, la Fundació Sociocultural Atlas ha deixat constància de l’acció que es fa des del Punt Òmnia Casal Cívic de Manlleu, un centre que, a causa del barri on es troba (el barri de l’Erm de Manlleu, majoritàriament poblat d’immigrants), rep un percentatge molt elevat d’usuaris magrebins i africans, així com d’altres procedències.

En aquest sentit, la tasca de dinamització que es fa a aquest Punt de Manlleu se centra sobretot en l’atenció de joves nouvinguts amb necessitats pròpies de l’escolarització –accés a ordinadors i internet, impressió de documents, etcètera—, una tasca que sovint es conjuga amb activitats més amenes i alternatives com és la percussió i l’ús d’instruments diversos, que també faciliten la integració dels usuaris. Així mateix, el Punt acull usuaris adults estrangers, majoritàriament homes, que necessiten suport per fer currículums o actualitzar-los o per aprendre català.

 

Punt Òmnia Casal Cívic de Manlleu.

L’ajuda a la inserció laboral i l’accés a eines TIC per fer i renovar currículums és una de les principals especialitats de la Xarxa Òmnia com a programa que afavoreix la inclusió social a través de les noves tecnologies. Si bé aquesta és una tasca que es duu a terme a la major part de punts Òmnia del territori, el Punt Òmnia Casal Cívic de Molins de Rei es destaca per la varietat de tallers i la seva col·laboració amb entitats destinades a fomentar l’ocupació.

Tal com mostra el vídeo que la Fundació Sociocultural Atlas ha elaborat sobre el Punt Òmnia  de Molins de Rei, les persones grans i les desocupades són els dos principals perfils d’usuaris que s’acosten al centre per gaudir dels seus beneficis. Més enllà dels tallers d’alfabetització digital que ofereix a la gent gran, l’esmentat Punt Òmnia compta al seu programa amb dos tallers d’ofimàtica que permeten als usuaris a posar-se al dia en qüestions de programaris propis d’àmbits laborals.

En aquest sentit, el Punt Òmnia Casal Cívic de Molins de Rei també compta amb els tallers Transició al treball, uns programes destinats a gent jove sense titulació secundària que faciliten l’accés al món laboral. Aquests tallers són temàtics i per ara el Punt Òmnia de Molins de Rei n’ofereix en els àmbits del comerç i la cuina.

Punt Òmnia Casal Cívic Riera Bonet de Molins de Rei.

Finalment el Punt Òmnia de Blanes mostra en el darrer dels vídeos de la Fundació Sociocultural Atlas un dels serveis que més s’han demandat als punts Òmnia de tot el territori: ordinadors adaptats per a persones amb discapacitats i necessitats especials. En aquest sentit, el Punt Òmnia de Blanes és un clar exemple de centre que treballa a favor de la inclusió de persones amb discapacitat i per això compta amb programaris especials per facilitar l’accés als ordinadors a persones amb visió reduïda gràcies a un conveni de col·laboració amb l’ONCE.

 

Punt Òmnia Casal Cïvic Can Borrell de Blanes.
vídeo
Punt Òmnia
multimèdia