La Generalitat destina més de 850 milions d'euros a combatre la pobresa i l'exclusió social

05/02/2014 | 14:02
imatge

El document de proposta de Pacte de lluita contra la pobresa a Catalunya pretén establir els mecanismes d'intervenció i fixar un horitzó que la redueixi al màxim.

Inclou un Pla d'acció amb mesures i actuacions que el govern durà a terme fins el 2016 per lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social. L'origen de la proposta és un document elaborat per un grup de treball en el que han participat entitats del tercer sector social, entitats municipals, col·legis professionals i personal de la Generalitat de Catalunya. Inclou les aportacions de tots els Departaments de la Generalitat que intervenen en la lluita contra la pobresa i per la inclusió social.

Cinc grans eixos emmarquen els objectius:

  • Pobresa i inclusió social en la infància i l’adolescència
  • Cobertura de les necessitats bàsiques
  • Ocupació
  • Habitatge
  • Àmbit relacional i comunitari

Pots ampliar la informació anant directament a la nota de premsa.


 

infància
inclusió social
lluita contra la pobresa
ocupació
adolescència
necessitats bàsiques
habitatge
relacions famílies