La intercooperació és clau als punts Òmnia

03/11/2021 | 12:11

Els punts Òmnia formen part de diferents espais de participació des d'on establir sinèrgies amb altres entitats i agents del territori per generar propostes que integrin les diferents experteses. Aquesta voluntat de compartir punts de vista i anar a l'una permet desenvolupar estratègies que contemplin totes les vessants de l'acció comunitària.

Un exemple de treball en xarxa és el Punt Òmnia Santa Coloma de Cervelló. Aquest Punt Òmnia forma part del Consell, un espai de trobada i decisió des d'on analitzar el que passa a l'entorn, quines necessitats se'n detecten i quines propostes es poden empendre per tal d'abordar-les. El Punt col·labora també amb altres agents del territori com el centre obert La Klau, organitzant sessions lúdicoeducatives per a infants. També col·laboren amb la Policia fent xerrades preventives per infants en l'ús eficient de la tecnologia a escoles. Amb Ampas per tractar el tema d’addicions a la tecnologia dels infants. Amb Serveis Socials per gestionar derivacions de famílies que necessiten fer tràmits on line i amb Joventut en programes com ara l’Engega’t per donar suport a joves en recerca de feina.

Des de la Xarxa Òmnia ho tenim clar: per garantir la inclusió social i digital, cal fer un abordatge multifactorial amb la col·laboració dels diferents agents i entitats que tenen contacte amb la ciutadania.

inclusió
inclusió digital
inclusió social
intercooperacio
xarxa
Garantir la inclusió social amb un abordatge multifactorial