La Xarxa Òmnia celebra el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones

01/12/2015 | 11:12
Imatge del taller d'igualtat de gènere al Punt Òmnia La Balconada.

Una de cada tres dones de tot el món ha patit alguna forma de violència física o sexual al llarg de la seva vida. Aquesta dada es fa encara més significativa quan l’agressor és el company sentimental de l’agredida: un de cada dos casos d’agressió física l’executa la parella. Aquesta problemàtica, titllada per l’Organització de les Nacions Unides d’autèntica pandèmia, avui dia és una qüestió molt preocupant; una realitat que, a més, es duu a terme tant a l’espai privat com al públic.

Catalunya, malauradament, no es desdiu d’aquesta tràgica qüestió. Tal com indiquen les xifres de maltractament i les denúncies per violència masclista, l’amenaça de la violència amb què viuen les dones és quasi permanent i, a més, s’accentua en dones més joves, segons denuncia un manifest comú acordat per la Generalitat de Catalunya, les diputacions i les entitats municipalistes.

Tenint en compte la duresa d’aquesta realitat, el Parlament català va aprovar el passat mes de juliol la primera Llei catalana d’igualtat efectiva entre homes i dones, una norma que ha de poder fixar polítiques públiques que promoguin la igualtat entre homes i dones en àmbits com el laboral, l’econòmic, el social i el cultural, i que, alhora, promou l’apoderament de les dones i assegura l’atorgament d’ajuts a entitats i associacions en defensa dels drets de la dona.

En aquesta conjuntura, la Xarxa Òmnia ha tingut en compte, des de la seva creació, les dones i la seva excepcional situació, en tant que és un programa preventiu i socioeducatiu de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) que promou els col·lectius amb més risc de vulnerabilitat i els dóna suport utilitzant les eines TIC.

A través dels tallers, activitats, tutories i sortides programades, entre d’altres, els punts Òmnia repartits per tot el territori català han acostat les noves tecnologies a les dones i han pogut treballar la inclusió d’aquestes a través de les eines TIC. N’és un clar exemple el blog de Memòria històrica de les dones endegat des del Punt Òmnia de Santa Coloma de Cervelló. És una iniciativa de Montserrat Vilajuliu que s’ha teixit des dels ordinadors del mateix Punt Òmnia i que ha permès donar a conèixer la història amagada de les dones del Baix Llobregat.

Implicada en una recerca que impulsava el Centre d’Estudis del Baix Llobregat, Vilajuliu ha creat el blog Dones del tèxtil, amb l’objectiu de donar a conèixer la vida que duien les dones de finals del segle xix i principis del segle xx a la Colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. Nascudes totes en l’àmbit rural català, les dones entrevistades per Vilajuliu (nascudes entre 1885 i 1905) van començar a treballar a la fàbrica de la Colònia Güell entre els 6 i els 10 anys. Treballaven sis dies a la setmana i suportaren condicions laborals molt dures.

En la mateixa línia, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) d’Amposta ha col·laborat amb el Punt Òmnia d’Amposta per crear cursos i tallers a favor de la inclusió de la dona. Així mateix, a les instal·lacions del Punt Òmnia s’hi ha impartit un curs de risoteràpia, un d’autoajuda i autoestima, i un altre titulat Aprèn a fer-te gran.

Precisament aquest Punt Òmniaha programat aquesta setmana una activitat preventiva amb infants coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.El taller ha instat els infants a la reflexió sobre la violència masclista amb l’objectiu de sensibilitzar-los i fer-los conscients que poden gestionar les seves emocions: saber veure quan sorgeix la violència i quines estratègies es poden aplicar per respondre de forma no violenta.

Seguint la mateixa línia, el Punt Òmnia Centre d’Esplai Eixida de Sant Boi de Llobregat ha col·laborat amb El Farah, una associació de dones magribines activa des de 1997 que treballa per a la inclusió de la dona magribina a la societat catalana. A través d’aquest Punt Òmnia, El Farah ha fet que les dones magribines que hi van assistir poguessin tenir accés a ordinadors, Internet i a les eines TIC.

Totes aquestes activitats i d’altres les podeu consultar a la web de la Xarxa Òmnia.

gènere
dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones