La Xarxa Òmnia celebra una nova jornada a Tarragona sobre innovació social

04/11/2015 | 11:11
Jornada d'innovació social, celebrada a Tarragona el 23 d'octubre.

Aquest passat 23 d’octubre, la Xarxa Òmnia va celebrar la darrera de les jornades de formació comunitària organitzada per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC), la Jornada Innovació Social: la creativitat en la intervenció social.

La trobada, celebrada a la Casa del Mar de Tarragona, va comptar amb l’assistència de disset persones del món social i laboral català d’entre les quals hi havia dinamitzadors de punts Òmnia, tècnics de plans de desenvolupament comunitari, responsables d’equipaments cívics i altres agents socials.

La Jornada, la va inaugurar Ramon Vilchez, cap de la Secció d’Avaluació i Coordinació de Plans de la DGACC, qui va donar la benvinguda a tots els assistents i va introduir els continguts temàtics que es posarien sobre la taula durant tota la trobada. Per la seva banda, Laura Marino, tècnica de la DGACC, va iniciar les dinàmiques grupals per presentar tots els membres assistents i, posteriorment, va introduir la figura de Carmen Salcedo, ponent d’aquesta darrera jornada.

D’aquesta manera, la trobada d’aquest passat octubre va gaudir de l’assistència de Carmen Salcedo, directora de Recerca i Projectes Educatius d’UpSocial, qui va fer una anàlisi de les problemàtiques presents en l’acció social d’avui en dia i va proposar diferents mesures per optimitzar els models actuals d’actuació en aquest àmbit.

En aquesta línia, Salcedo va centrar el seu discurs en l’àmbit de la prevenció dels problemes socials com a mesura per augmentar l’eficàcia en la intervenció social, i va proposar quatre línies d’actuació: la creació de valor afegit, un model d’ingressos adaptat a aquest valor afegit, la creació d’un model híbrid i la proposta de basar les intervencions en l’evidència.

Pel que fa a la creació de valor afegit, Salcedo va subratllar la necessitat de convertir els beneficiaris de la intervenció social en cocreadors dels serveis que reben, i va proposar un model d’ingressos adaptat a aquest nou paradigma, amb una visió activa del beneficiari sobre la cobertura de despeses del servei. En aquest sentit, la ponent va posar en relleu el paper dels beneficiaris en la cobertura d’una part del preu dels serveis que reben, que es podria realitzar de manera directa (l’usuari pagaria pel servei rebut) o indirecta (l’usuari aconsegueix un tercer actor interessat a cobrir aquestes despeses).

Quant al model híbrid i a les intervencions basades en l’evidència, la ponent va assenyalar que la tendència en la intervenció social ha de conduir cap a un model de responsabilitat mixt entre Administració, tercer sector, empreses i ciutadania, i va concloure finalment que s’han de valorar, a posteriori i de manera seriosa –amb temps i recursos–, les intervencions dutes a terme per poder assolir un impacte basat en l’evidència.

Finalment, la jornada de Tarragona va comptar amb un debat entre els assistents en el qual els participants van poder aportar els seus punts de vista sobre la temàtica. En aquesta part final de la jornada els participants van posar en qüestió aspectes de la ponència com la cobertura de despeses per part dels beneficiaris, i van discutir àmpliament la responsabilitat de les persones i d’altres actors en l’acció social.

Així mateix, al debat van sorgir temes paral·lels i relacionats de manera indirecta amb la temàtica de la jornada, com són la diferència entre servei públic i servei gratuït, les dificultats de subsistència que presenten avui dia les associacions de veïns, el discurs neoliberal imperant en la societat actual i el paper de l’educador social, el paper de les TIC en l’acció social i el perill de l’escletxa digital per a famílies que queden al marge dels avenços tecnològics, entre molts d’altres.

podeu consultar la galeria fotogràfica de l'esdeveniment. Jornada 'Innovació social: la creativitat en la intervenció social'
Jornades
jornades Òmnia