La Xarxa Òmnia es passa al domini gencat.cat

02/12/2015 | 09:12
Logo de la Xarxa.

La Xarxa Òmnia, com a programa de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (DGACC) del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, ha canviat avui el seu domini web.

A partir d'ara, la pàgina web oficial de la Xarxa Òmnia passa a acollir-se dins del domini gencat.cat, seguint les directrius de l'Acord del Govern de 20 de gener de 2015, d'aprovació de criteris corporatius dels webs de la Generalitat.

D'aquesta manera, la web de la Xarxa Òmnia ha abandonat l'antic xarxa-omnia.org i passa a direccionar-se a xarxaomnia.gencat.cat.

La Xarxa Òmnia, projecte de titularitat pública amb més de 15 anys que actua en l'àmbit del treball comunitari, també ha previst canviar els correus electrònics interns al nou domini en les properes setmanes.

web