L'autoobservació com a mesura de gènere

01/03/2018 | 14:03

Amb l'arribada del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, la Comissió d'Economies Feministes de la Xarxa d'Economia Solidària de Catalunya (XES) ha publicat un recurs útil per a entitats, organitzacions i per a totes aquelles persones interessades en fer una autoanàlisi sobre la presència de les dones en el seu àmbit.

A partir de l'autoobservació i l'anàlisi, la XES ha publicat una plantilla amb la qual es volquen dades sobre la presència quantitativa i qualitativa de les dones a les trobades (reunions, assemblees, etc.) convocades per entitats i organitzacions. 

Més enllà del nombre de dones i homes, aquesta plantilla intenta fer visible la manera com es desenvolupen les dinàmiques de treball, tant remunerat com voluntari, per fer visible que no sempre són equitatives o no promouen la participació real de les dones en la presa de decisions de les entitats.

Podeu consultar en recurs en aquest enllaç.

La XES ha fet pública una plantilla per a autoregular la presència del gènere a les reunions, assemblees i altres trobades.