Les dones al mercat laboral: infografia

04/04/2018 | 12:04

A quin tipus de treball accedeixen les dones a Barcelona? Quins contractes aconsegueixen? En quines franjes d'edat compten amb més ocupació les dones? Quines diferències existeixen entre les percepcions que reben els homes i les que reben les dones?

Barcelona Activa ha elaborat una infografia en la qual s'hi destaca el treball eminentment precari i a temps parcial al què accedeix el col·lectiu de les dones al mercat laboral de Barcelona.

La inforgrafia "Les dones al mercat laboral de Barcelona" posa de manifest també la bretxa salarial que existeix actualment a la capital catalana, i que permet que les dones pateixin una percepció inferior a la dels homes només pel fet de ser dones. Concretament, a la ciutat de Barcelona, les dones reben un 21,8% menys de sou.

Podeu consultar el document clicant en aquest enllaç.

 

Barcelona Activa ha elaborat un document interactiu que denuncia la bretxa salarial existent a Barcelona per raons de gènere.