L'organització de la comunitat en barris i viles: Territoris, agents i projectes.

04/07/2023 | 10:07

La Xarxa Òmnia i el seu equip de dinamització hem assistit a la I Jornada Metodològica d'Acció Comunitària organitzada per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària.

En Xavier Godàs, Director General d'Acció Cívica Comunitària amb la benvinguda institucional ha començat presentant la jornada com una trobada perquè sigui un punt d'inflexió on ens trobem els diversos projectes on tothom som agents comunitaris.

La tesi de la conferència inaugural vol presentar: "En un context de creixent desigualtat i segregació social que amenaça la cohesió dels nostres barris i ciutats, el desafiament principal de l'acció comunitària és la (re)construcció de vincles de fraternitat entre persones i grups socials diversos. Ismael Blanco ens parla de diversos models de segregacions tant a nivell residencial com social que és un fenomen multidimensional en àmbit de mobilitat, educatiu o extraescolar, activitat cultural o l'àmbit sanitari.

L'espai de debat "Reptes metodològics de l'acció comunitària. Com fer possible la intersectorialitat, la transversalitat i l'organització col·lectiva? S'exposen el reptes des de quatre vessant que són l'educació, la salut comunitària, els serveis socials i l'habitatge, entorn urbà i comunitats veïnals.

Construir comunitat des de l'acció comunitària i que les accions s'han de fer amb tothom. Normalment, treballem amb gent com nosaltres que compartim els mateixos valors, generar organització col·lectiva.

Per últim, l'espai d'experiències de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària: L'Acció Comunitària als barris i viles". Totes les persones formen part del col·lectiu vinculat a la DGACC que treballen als territoris d'una forma singularitat. Donar veu a les persones que estan dia a dia en el territori.

Els agents territoris actuen des de la diversitat funcional i organitzacional, ens agrupa una manera d'encarar els reptes i una metodologia ben comuna.

La cloenda és a càrrec de Carles Campuzano conseller de Drets Socials, estem patint les conseqüències de les tres últimes crisis on es crea l'acció comunitària i les desigualtats està en el centre de la nostra política, lluitar contra el determinisme d'origen, de classe o de barri.

Una jornada que ens ha permès fer enxarxament entre els diversos programes i intentar trobar una metodologia comunitària conjunta. La Xarxa Òmnia continuarà treballant amb l'Acció Comunitària per abordar les desigualtats i oferir respostes a les necessitats de les comunitats.

Si voleu més informació podeu consultar:

Campuzano: "L'acció comunitària ens ajuda a fixar-nos com a horitzó un model social no determinista"(Govern.cat).

Posar l’acció comunitària al centre de les polítiques socials, una aposta per fer front a la desigualtat i la segregació. (Social.cat).

Monogràfic de la Jornada Metodològica d'Acció Comunitària 20023

 

I Jornada Metodològica d'Acció Comunitària