“Master class” sobre teatre fòrum interseccional al Punt Òmnia - Salut Alta

El passat dissabte dia 17 de novembre a les 19 hores, els participants del taller d’iniciació al teatre fòrum interseccional del Punt Òmnia Casal Cívic Badalona - Salut Alta van presentar la seva peça a l’espai jove La Fontana; però, què en sabeu, d’aquesta metodologia? El teatre fòrum interseccional és una branca del teatre de l’oprimit d’Augusto Boal, una eina artística, política i pedagògica que pretén la democratització i la humanització. 

En un món on hi ha marcadors socials que generen desigualtats, com és l’ètnia, el sexe, el gènere, entre d’altres, els quals provoquen conflictes socials, és important elaborar i implementar iniciatives d’aquest tipus, on s’entrenen i milloren les habilitats socials, l’autoconfiança, el treball en equip, potenciant valors com l’empatia, el diàleg, el respecte i la solidaritat.

Els participants del taller de teatre fòrum interseccional del Punt Òmnia Casal Cívic Badalona - Salut Alta van demostrar les relacions d’opressió que existeixen en el mercat laboral, així com les seves exigències, mitjançant tres escenificacions. La primera, en la qual es mostrava una escena quotidiana entre mare i filla; la segona, que mostrava una entrevista laboral a persones amb diferents perfils (un home més gran de 45 anys, una dona jove sobrequalificada i sense experiència professional, una altra dona amb certificat de discapacitat, i una dona amb molt bagatge en el sector, que patia un problema físic pel qual requeria un recurs material extern).

Per acabar, la darrera escenificació mostrava el diàleg entre mare i filla, en el qual es posava sobre la taula la manera com ha involucionat el mercat de treball. Hi han assistit aproximadament 150 persones. Es mostraven diferents obres, 8 en total. Tots els participants han pres part en el debat posterior, i han passat, a més, d’espectadors a espectactors i espectatrius.

Aquesta activitat, que fomenta l’aprenentatge col·lectiu, també ha promogut la participació activa dels subjectes amb les seves múltiples diversitats, amb la intenció, a més, de continuar generant comunitat, de capacitar els participants per a la gestió dels conflictes a través de la reflexió crítica i la vivència de conflictes socials.

'Masterclass' sobre teatre-fòrum interseccional