Noves tecnologies i records

Fotografia antiga

El grup de Veterans Digitals del Punt Òmnia Pubilla Cases-Can Vidalet mitjançant l'activitat "Noves tecnologies i records" està tornant a reviure moments especials mitjançant les TIC. Una de les idees d'aquest taller és poder ensenyar, fins i tot als més escèptics amb l'era digital, que les noves eines tecnològiques i el passat poden ser perfectament compatibles.

En el taller, els alumnes porten fotografies que es troben amb suport paper, les escanejen i després de passar-les a un llapis de memòria, amb les aplicacions del programa Picasa, les retoquen i les tornen a la vida. Alguns d'ells mitjançant el correu electrònic o el facebook, les comparteixen amb familiars o amics.

D'altra banda, l'experiència és molt emotiva, ja que amb tot el grup estem revivint les històries de cada un i ens anem coneixent una mica més.

foto
retoc
picasa
escaner