Oferta de treball com a Dinamitzador/a d'unt punt Òmnia. (PROCÉS FINALITZAT)

13/01/2023 | 12:01

PROCÉS FINALITZAT.

La Federació d'Associacions de Veïns d'Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC) és una de les entitats gestores de la Xarxa Òmnia que gestiona un conjunt dels Punts del territori.

Actualment, la FAVIBC està en recerca de tres persones que s'encarreguen de la dinamització d'un punt Òmnia. El paper del dinamitzador/a és fonamental per desenvolupar el programa a cada territori i aconseguir que cada Òmnia sigui un espai d’acolliment, d’informació, d’aprenentatge, de socialització i de participació en la comunitat.

Les tres ofertes de treball publicades:

  • Oferta de treball de dinamització del Punt Òmnia de Rubí 128.
  • Oferta de treball de dinamització del Punt Òmnia de Pomar a Badalona.
  • Oferta de treball de dinamització del Punt Òmnia d'Espronceda a Sabadell.

En adjunt a la notícia podreu trobar la descripció de les ofertes de feina on teniu les dades de contacte.

Si us interessa podeu enviar el vostre currículum a comunicacio@favibc.org .

Tres ofertes de feina dels putns de l'entitat gestora FAVIBC

Més informació