Oferta formativa del Punt Òmnia Tortosa. Maig i juny de 2011

Icona d'una carpeta amb una arrova

La gent del Punt Òmnia Tortosa han programat noves activitats per als mesos vinents: dos tallers d'iniciació a Internet i un curs d'iniciació a la informàtica. Mentre espereu que comencin aquestes activitats, recordeu que a l'Òmnia hi ha en marxa el Taller de memòria i ordinador i, com totes les setmanes, podeu disposar d’unes hores per accedir-hi lliurement i fer ús dels serveis que s’ofereixen.

La programació és la següent:

Taller d'iniciació a Internet Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores cadascuna) Places: 8 persones per grup

Continguts:

 • Introducció a l'Internet. Què és Internet?
 • Com funciona la xarxa de xarxes.
 • Introducció als exploradors: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera.
 • Possibles usos d'Internet. Quina informació hi podem trobar?
 • Familiaritzar-se amb l'entorn: pàgines web, formularis, etc.
 • Cerca d'informació.
 • Introducció a la descàrrega de continguts (imatges, documents, etc).
 • Introducció al correu electrònic (Gmail, Hotmail, etc).
 • Introducció a les comunicacions per xat i videoconferència.

Metodologia:

Classes teòriques i petits exercicis per reforçar els coneixements apresos.

Grups i horaris:

Grup 1 Tarda: dilluns i dijous, de 16 a 20 h Del 9 de maig fins al 2 de juny

Grup 2 Tarda: dimarts i dijous, de 16 a 18 h Del 7 al 30 de juny

 

Taller d'iniciació a la informàtica Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores cadascuna) Places: 8 persones per grup.

Continguts:

 • Familiaritzar-se amb la informàtica. Què és un ordinador?
 • Interacció amb la màquina. Possibles usos.
 • Diferents parts d'un ordinador. Unitats. Part física.
 • Familiaritzar-se amb els perifèrics (teclat, ratolí, pantalla, impressora...).
 • Què és un sistema operatiu? Primers passos amb el Windows XP.
 • Introducció a la gestió d'arxius.
 • Introducció al programari.
 • Introducció a l'edició de textos. Processadors de text.

Metodologia:

Classes teòriques i petits exercicis per reforçar els coneixements apresos.

Grups i horaris:

Grup 1 Matí: dimarts i dijous, de 10 a 12 h Del 24 de maig al 23 de juny

Inscripcions i informació:

Tenim preparades noves activitats del projecte Casals en Xarxa i nous cursos que donarem a conèixer aviat. Per obtenir-ne més informació, consulteu el calendari del bloc del punt o contacteu amb nosaltres:

Us hi esperem!

curs
taller
iniciació
gent gran
internet