Onodo: app per a crear mapes relacionals

09/07/2019 | 16:07

Onodo és una app i una plataforma multimèdia que ajuda les persones a fer visibles les presentacions de dades. La web compta amb una interfície que permet treballar amb dades provinents d'arxius externs o dades introduïdes a la plataforma de manera manual.

Amb aquesta aplicació es poden crear mapes relacionals de forma ràpida i senzilla per a exposar dades. A més a més, Onodo compta amb tutorials en format vídeo. Podeu consulñtar l'app .

La web compta amb una interfície que permet treballar amb dades provinents d'arxius externs.

Més informació