Open Railway Map: el 'Google Maps' dels trens

09/04/2018 | 10:04

A partir de la tecnologia OpenStreetMap s'ha creat el nou aplicatiu Open Railway Map, un projecte open source col·laboratiu que és el vertader Google Maps dels trens.

El projecte, en el qual totes les persones usuàries poden introduir-hi informació, compta també amb una app per a telèfons intel·ligents i conté informació molt detallada dels trens, els horaris, l'estat de les vies així com possibles incidències.

Open Railway Map mostra les rutes de totes les xarxes ferroviàries de tot el món, i l'estat dels elements que la composen. A partir del menú, la vista de la web permet filtrar les vies per infraestructura o per velocitats màximes permeses.

El blog d'Open Railway Map compta amb informació actualitzada sobre el projecte i amb detalls interessants del mapa ferroviari. Més informació a la pàgina web del projecte.

L'aplicatiu web mostra les línies ferroviàries de tot el món i ofereix informació sobre l'estat de les vies.