Ordre reguladora dels fitxers que contenen dades de caràcter personal

19/09/2011 | 14:09
Logotip del Departament de Benestar Social i Família

El passat 14 de setembre es va publicar al DOGC l'ordre que regula els fitxers que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Benestar Social i Família, entre els quals es troba el fitxer Xarxa Punt TIC - Òmnia.

Aquesta disposició respon al canvi d'estructuració del Departament, i conté els fitxers de nova creació, els que han estat modificats i els que se suprimeixen. L'objectiu és garantir la seguretat jurídica del tractament de dades personals i respondre al principi de transparència. 

En el cas d'Òmnia, es crea el fitxer Xarxa Punt TIC - Òmnia, la responsable del qual és la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària. L'ús previst de les dades és controlar, gestionar i registrar els mitjans personals i materials de la xarxa, i de les persones que hi accedixen. També es podran fer servir per elaborar estudis i informes de gènere i altres estadístiques.

L'ordre indica els mitjans pels quals es podran recollir les dades i quines són aquestes. L'òrgan davant del qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació és la Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat (Plaça de Pau Vila, 1. 08039 Barcelona). Per a més informació, consulteu l'Ordre (pàgina 44 del PDF).

comunicació
drets d'imatge