Parlem d'Intel·ligència Artificial a l'Estiu a l'Òmnia.

03/07/2023 | 10:07

Comença el mes de juliol i arriba l'Estiu a l'Òmnia, un programa formatiu d'estiu dirigit als dinamitzadors i les dinamitzadores de la Xarxa Òmnia amb tres sessions on aprendre i compartir coneixements respecte a una temàtica.

Aquest any la temàtica triada és la Intel·ligència Artificial (IA) una realitat present en la societat que vivim i que les institucions procuren dotar d’un marc d’actuació comú.

La Xarxa Òmnia ha de tenir un espai de debat per posar les diferents visions al voltant d’aquesta temàtica, per contribuir a generar discurs crític entre l'equip de dinamització i facilitar la transferència de coneixements a la ciutadania.

Les sessions de l'Estiu a l'Òmnia ens han de permetre definir què és la IA i els seus valors per debatre les implicacions en la nostra societat i la resposta des de la Xarxa Òmnia. Alhora generar pensament crític davant la IA, aterrar casos pràctics i donar veu a les experiències de l'equip de dinamització.

Les sessions que es desenvoluparan son:

Sessió 1: Què és la intel·ligència artificial? Valors en l'ús de la IA.

Què entenem per IA? És realment intel·ligent i artificial com l’etiquetem? Com què és la IA? Quins valors s’hi associen? I els algoritmes què? Des de quan fa que s’opera per IA? Què ha passat perquè la IA estigui en les agendes públiques? En aquesta sessió l’experta enfocarà la sessió al voltant de la visió global de l’IA per poder copsar de què parlem, des d’una mirada crítica.

Ponència: Paula Boet, de l'Ajuntament de Barcelona.

Sessió 2: Usos i bones pràctiques de l’IA.

L’aposta per aquesta sessió és exposar exemples actuals on la IA és emprada amb la voluntat d’afavorir el pensament crític sobre l’aplicabilitat de la IA

Ponència: Paula Guerra d’AlgoRace.

Sessió 3: Com impacta la IA a l'Òmnia?

Una taula rodona de debat al voltant de quines experiències i resistències trobem a l’Òmnia.

Participen els punts Òmnia i l'equip de dinamització: Lladoners (Fermin), Marianao (Marc), Badia (Cristina) i Valls (David).

L'Estiu a l'Òmnia serà els dies 7,14 i 21 de juliol en format en línia.

Durant el mes de juliol anirem compartint a xarxes socials continguts que trobem interessant de la intel·ligència artificial (IA) i que també compartirem a l'apartat de recursos.