Pixel Map Generator

04/09/2018 | 10:09

Pixel Map Generator, creat per amCharts, és una eina multimèdia i gratuïta que permet crear mapes personalitzats de pixels.

Amb aquesta eina es pot seleccionar qualsevol zona del món, i es pot personalitzar amb colors, amb el tipus de píxel i la mida, i amb distàncies variades.

Un cop s'han configurat aquestes opcions es pot generar el mapa definitiu i desar-lo en diferents formats. Més informació en aquest enllaç.

L'eina multimèdia permet crear mapes de píxels personalitzats.