Portal comunitari del barri de La Mina - desdelamina.net.

16/03/2023 | 12:03

El desdelamina.net, un projecte de dinamització comunitària del barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs, promou la creació de xarxes ciutadanes mitjançant un portal online en què les veïnes del barri puguin informar-se, informar i opinar dels fets que els incumbeixen.

Alhora, també és un canal d’informació on la gent de fora del barri pugui obtenir una visió més aproximada de la seva realitat i de la gent de La Mina, fugint de prejudicis i estereotips.

Un doble objectiu que pretén:

1. Ser un mitjà de comunicació del barri, compartint què hi passa i on poder consultar els esdeveniments i activitats que s’hi programen.

2. Realitzar un treball des del vessant educatiu, invertint esforços per contrarestar els estigmes i estereotips del barri en què sovint cau la premsa generalista. És habitual que el barri només aparegui als mitjans quan hi passen fets negatius i, en canvi, cal reivindicar i donar visibilitat a tot allò altre que també pot oferir en positiu.

3. Esdevenir un projecte comunitari de barri, on hi participin diferents agents del territori com entitats, projectes, serveis i col·lectius.

El projecte desdelamina està principalment dinamitzat per Salesians Sant Jordi, junt amb el suport del Punt Òmnia PES La Mina - Salesians Sant Jordi. Els Salesians ja fa més de 40 anys que treballen al barri amb infants, joves i adults i, des d'aleshores, l’entitat ha estat atenta a les seves necessitats per tal de donar-hi resposta des de l'àmbit de l'educació no formal i el temps de lleure.

Els col·lectius als quals s’adreça el projecte són les veïnes i veïns del barri, les entitats i serveis que treballen per transformar la realitat, la gent de fora del barri que busca conèixer una altra cara de La Mina i els col·lectius i projectes educomunicatius que comparteixen valors i dinàmiques de treball. Per exemple, quan les entitats o col·lectius no poden arribar a cobrir tota la informació dels esdeveniments del barri, els mateixos veïns i veïnes fan les imatges per compartir al portal o a les xarxes socials.

La fita és esdevenir una comunitat on tots els agents abans anomenats siguin protagonistes compartint experiències, opinions i aprenentatges a través del respecte, el diàleg i la convivència.

La comunicació i la informació són processos bàsics per a la participació dels destinataris i destinatàries en la transformació de la seva realitat. Cal dinamitzar propostes comunitàries i educomunicatives amb l’ús intensiu i social de les TIC, incidint en l'entorn proper, generant una pròpia manera de fer i posant aquesta cultura de la comunicació a l’abast de la comunitat per millorar la seva realitat diària.

El projecte desdelamina celebra 20 anys aquest 2023 i ja tenen plantejat dedicar una celebració especial donant relleu a l’anterior temàtica de fons, que l’últim any ha estat dedicada als feminismes, proposant activitats i articles especials.

Desitgem moltes més celebracions i aconseguir compartir aquest canal de comunicació i de participació del barri de La Mina. 

Si voleu estar al dia els podeu seguir:

Al seu portal desdelamina.

Twitter: @desdelamina

Instagram: desdelamina

Canal de Youtube: Desdelamina - PES La Mina

El punt Òmnia PES La Mina.