Presentem el Pla Estratègic 2021-2025 del Programa Òmnia a la Jornada Òmnia

02/12/2021 | 23:12

Avui, en el marc de la Jornada Òmnia, el subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat senyor Marc Viñas Artola ha presentat el Pla estratègic 2021-2025 del Programa Òmnia "Estratègia Òmnia: Inclusió social i digital des de l'acció comunitària".

Es tracta d'un document clau per a la Xarxa Òmnia doncs ens ajuda a consolidar i enfortir el Programa, fer-lo créixer i marcar el rumb, la visió, el camí, el full de ruta.

Aquest és el resultat de les conclusions extretes del procés participatiu "Construïm l'Òmnia del futur" desenvolupat el 2019, de les reflexions i aprenentatges que ens ha deixat la crisi de la Covid19 i de l’Estratègia de la Direcció General d’AccióCívica i Comunitària (DGACC) i del Departament de Treball, AfersSocials i Famílies (DTSASF).

Els diferents canvis socials (augment dels fluxos migratoris, nous models de famílies, noves formes de participació ciutadana, allargament de l'esperança de vida...) i digitals (augment de l'ús d'internet i dispositius digitals, el boom de les xarxes socials, la robòtica educativa, l'administració electrònica...) han fet emergir noves necessitats que el Marc estratègic recull en sis elements principals a incorporar:

 • Bretxes digitals
 • Innovació social
 • Interseccionalitat
 • Perspectiva de gènere
 • Acció comunitària i inclusió social
 • Treball per competències

 

Els tres eixos principals, aprenentatge, inserció socio-laboral i acció comunitària, han de vertebrar totes les accions que des del Programa Òmnia es portin a terme aterrant-los en estratègies comunes i pròpies per a cada un dels agents que en formen part: estratègia de governança del programa Òmnia, estratègia de la Xarxa Òmnia, estratègia dels punts Òmnia i, per últim, l'estratègia de comunicació global que s'alimenta de cadascun d'ells a la vegada que les integra en un tot. Aquestes es concreten en uns objectius prioritaris.

Des de l'estratègia de la Xarxa:

 • Millorar la interrelació de la Xarxa Òmnia amb d’altres xarxes.
 • Cohesionar internament la Xarxa i potenciar el sentiment depertinença.
 • Potenciar el coneixement i les eines compartides entre elsmembres de la Xarxa.

Des de l'estratègia dels punts Òmnia:

 • Potenciar l’aterratge territorial i el seu rol d’agent comunitari.
 • Treballar per l’equilibri entre l’homogeneïtat i l’adaptabilitat a cada territori.
 • Millorar les infraestructures i els recursos materials.
 • Potenciar la participació dels diferents actors del Programa(dinamitzadors/es, participants, ...).

Des de l'estratègia de comunicació:

 • Millorar la comunicació institucional.
 • Potenciar la comunicació a nivell local i de proximitat.
 • Incrementar la presència de l’Òmnia a espais de debat i reflexiósobre innovació tecnològica i social (internacional, estatal,nacional i local).
 • Millorar la comunicació interna  

En aquest enllaç podeu consultar el document complet.

 

#JornadaOmnia2021
Una presentació a càrrec del subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat senyor Marc Viñas Artola