Primera edició de 2014 de la Formació inicial de la Xarxa Òmnia

05/03/2014 | 13:03
foto Formació incial Òmnia març 2014

La primera edició d&;enguany de la Formació inicial per a dinamitzadors i dinamitzadores Òmnia ha tingut lloc el dilluns 3 de març a les instal·lacions del Teb i ha comptat amb nou participants.

Vuit dinamitzadors que s&;han incorporat a la Xarxa Òmnia recentment i un responsable d&;equipament han pogut conèixer, a partir de les explicacions dels tècnics de la DGACC i del Servei de Suport i Inserció Social (SSIS), diversos aspectes del programa de cara a la seva acollida, a aplicar-lo millor i a aprendre l&;ús d&;eines que es fan servir al punt en el dia a dia.

S&;ha donat un nou format a la Formació inicial, que ara es fa en una única sessió de forma més intensiva. S&;ha intentat, d&;aquesta manera, que estigui més orientada a la pràctica, però sense deixar de banda l&;explicació del marc general del programa, de la seva estructura i referents, del suport ofert pel SSIS i de les característiques i les línies d&;actuació d&;Òmnia.

En el bloc d&;eines, s&;ha donat a conèixer l&;ús de la Maleta de gestió, de la Maleta d&;activitats, de l&;eina d&;estadístiques i de la comunitat Òmnia. Pel que fa als aspectes tècnics tractats, s&;ha fet un repàs de la xarxa d&;ordinadors, del programari i de la seva actualització i restauració.

dinamitzadors
acollida
eines
formació inicial