Primera edició de 2014 de la Formació inicial de la Xarxa Òmnia

05/03/2014 | 14:03
foto Formació incial Òmnia març 2014

La primera edició d'enguany de la Formació inicial per a dinamitzadors i dinamitzadores Òmnia ha tingut lloc el dilluns 3 de març a les instal·lacions del Teb i ha comptat amb nou participants.

Vuit dinamitzadors que s'han incorporat a la Xarxa Òmnia recentment i un responsable d'equipament han pogut conèixer, a partir de les explicacions dels tècnics de la DGACC i del Servei de Suport i Inserció Social (SSIS), diversos aspectes del programa de cara a la seva acollida, a aplicar-lo millor i a aprendre l'ús d'eines que es fan servir al punt en el dia a dia.

S'ha donat un nou format a la Formació inicial, que ara es fa en una única sessió de forma més intensiva. S'ha intentat, d'aquesta manera, que estigui més orientada a la pràctica, però sense deixar de banda l'explicació del marc general del programa, de la seva estructura i referents, del suport ofert pel SSIS i de les característiques i les línies d'actuació d'Òmnia.

En el bloc d'eines, s'ha donat a conèixer l'ús de la Maleta de gestió, de la Maleta d'activitats, de l'eina d'estadístiques i de la comunitat Òmnia. Pel que fa als aspectes tècnics tractats, s'ha fet un repàs de la xarxa d'ordinadors, del programari i de la seva actualització i restauració.

dinamitzadors
acollida
eines
formació inicial