Programes de qualificació professional: PQPI i PRMI al Punt Òmnia Amposta

13/11/2014 | 09:11
imatge paraules: formació, oportunitats, etc.

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), mitjançant el programa de Treball i formació, ofereix la subvenció per organitzar accions ocupacionals que integrin formació per al treball transversal i la pràctica laboral mitjançant la contractació de persones en situació d'atur perceptores de RMI, amb l'objectiu d'afavorir la inserció laboral, millorar l'ocupabilitat i prevenir situacions d'exclusió social i laboral.

Aquest programa ofereix accions d'experiència laboral que consisteixen en la contractació laboral de les persones participants per part d'entitats locals per fer treballs de caràcter públic i interès social durant sis mesos a jornada completa i accions formatives d’entre 20 i 30 hores de durada, d'assistència obligatòria per a les persones participants durant la jornada laboral del contracte de treball.

Des del Punt Òmnia Amposta s'ha fet la formació amb competències digitals i cerca de feina per a aquest programa que porta a la pràctica l'Ajuntament d'Amposta.

D'altra banda, els PQPI (programes de qualificació professional inicial) s'adrecen a joves que han acabat l'ESO i no n'han obtingut la titulació. Reben formació en competències bàsiques i formació teoricopràctica amb un ofici.

El PQPI de l'Ajuntament d'Amposta ha organitzat, al Punt Òmnia Amposta, un taller d'inserció sociolaboral, en el qual han treballat els diferents canals de cerca de feina, les competències professionals i l'entrevista de feina.

PQPI
SOC
PRMI