Per què és necessari el programa Òmnia?

10/04/2012 | 12:04
Imatge de la xerrada

Aquesta és la pregunta que va llançar el Jordi Rodríguez, dinamitzador del a l&;alumnat de "Treball Social Comunitari" de 3r grau de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili.

Aquest "experiment" va ser el resultat d&;, on el mateix Jordi Rodríguez va explicar l&;organització, els objectius i les línies d&;actuació del Programa Òmnia, així com la funció de les persones dinamitzadores. Posteriorment, els i les assistents van redactar un exercici optatiu on es qüestionava la necessitat de la Xarxa Òmnia.

Destaquem que el 100% argumenta que Òmnia és necessari, entre altres, per l&;orientació de la formació en TIC destinada a la inserció social de tot tipus de col·lectius, l&;impuls de l&;acció cívica i comunitària de territoris deficitaris tecnològicament i pel paper dels punts Òmnia com espais socialitzadors, d&;informació i autogestió.

En definitiva, com destaca una de les alumnes: La Xarxa Òmnia ens destapa la punta d&;un iceberg, replet d&;eines i oportunitats. Us podeu descarregar el resum de les respostes .

participants
xerrada
treball comunitari
universitat