Realitat o ficció...,.Què en penses?

Campanya de sensibilització per l’ús responsable de la tecnologia, realitzada entre l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i el Punt Òmnia de la Seu.

 

Durant aquest estiu el Punt Òmnia de la Seu ha preparat una campanya de sensibilització envers l’ús responsable de la tecnologia. Una campanya que pretén arribar a la majoria de població, no només als i les joves, atès que l’ús responsable és cosa de tots i totes. L'objectiu és fer reflexionar a la població del que fem amb la tecnologia, canviar hàbits de comunicació i incentivar la socialització.

Per aquesta campanya el Punt Òmnia ha comptat amb el suport d’un professional entès en la temàtica de les addiccions a les pantalles i tot el que el seu ús comporta (solitud, canvis de caràcter, hàbits d’alimentació, ciberassetjament…etc). Gràcies a les reunions de preparació prèvies van anant sorgint idees, esborranys d’un primer projecte que a poc a poc va agafar forma i força i des de finals de juny ja està en marxa.

 

De què tracta la campanya?

La campanya vol donar missatges “d’impacte” que facin pensar i reflexionar a la persona que ho escolta, o el veu. Per donar aquests missatges d’impacte el Punt Òmnia ha partit de les activitats del projecte Imsomni que l’Oficina Jove de l’Alt Urgell fa des de fa uns anys, un projecte que engloba moltes activitats des de caminades per veure estels o la lluna plena, activitats d’esports com spinning, teatre i monòlegs, concerts i cinema a la fresca, tallers de Dj o batalles de galls amb tallers de murals gegants… activitats pensades per a joves, però que acaben acollint persones de diferents edats. És a través d'aquestes activitats que al principi de cadascuna es dona el missatge que s'ha pensat per aquell públic en concret, ja que les persones que van a l’activitat han de fer inscripció prèvia.

Els missatges són a través de vídeos curts, àudios o sketch’s de teatre on es representa una vivència sobre una mala pràctica de l’ús tecnològic. També s'ha volgut arribar una mica més lluny i s'ha creat una “escultura” que va apareixent i desapareixent en dies i moments clau per la ciutat (com el dia de mercat). o que es passeja pels casals infantils d’estiu (on previament s'ha treballat el tema amb els infants), o s'exposa a diferents esdeveniments afins (durant el MobileWeek, per exemple).

Aquesta escultura, va acompanyada d’uns QR que la gent pot escanejar i descobrir, vídeos, web’s amb consells…etc.

Es tracta d'un projecte col·laboratiu i d'intercooperació: els àudios i els sketch’s són fets per l’escola de Teatre, els vídeos s'han extret de campanyes existents (com vídeos de la Fundación Orange, Pantallas Amigas, Internetambseny o Unicef entre d’altres). També alguns bars i algunes cafeteries de La Seu han volgut participar i amb els QR dels vídeos més impactants es van fer sotagots que es col·loquen amb les begudes.

Una campanya no determinista sinó que convidi a la reflexió doncs el que es vol és incidir, però sempre deixant el missatge obert, és a dir que cada missatge d’impacte que es veu o s’escolta pugui anar incidint en la persona i que la tecnologia sigui una eina que ajuda i no una eina que esclavitza.

Encara queda molt per fer i mesos de feina, però la resposta que s'ha rebut per part de la ciutadania és molt positiva ja que veuen la campanya impactant, però no invasiva.

sensibilització
Campanya de sensibilització per l’ús responsable de la tecnologia al Punt Òmnnia de la Seu