Segona edició dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) al Punt Òmnia Tortosa

Detall de l'esquema d'estudis pqpi del departament d'ensenyament

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament de Tortosa desenvolupa, a les instal·lacions del Punt Òmnia Tortosa, programes de qualificació professional inicial (PQPI) i plans de transició al treball (PTT) adreçats a joves més grans de 16 anys que finalitzen l'ESO sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria.

Aquesta formació tindrà lloc cada dilluns al matí i s'iniciaran el proper dilluns dia 17 de setembre, amb un total de 925 hores lectives. L'objectiu d'aquest programa és el contacte amb el món laboral, a partir d'un conveni de pràctiques en empreses (i si pot ser inserció laboral) i el retorn al sistema educatiu. Les classes tenen lloc tant a les instal·lacions del Punt Òmnia Tortosa com a les intal·lacions del Centre Cívic de Tortosa, tots dos centres situats al barri de Ferreries.

Els PQPI són una nova porta d'entrada al sistema educatiu per a les persones que no tenen l'ESO. Aquests programes garanteixen la qualificació professional que l'alumnat requereix per optar a una feina amb garanties i continuar els estudis.

Llegiu més informació sobre els PQPI aquí.

Vídeo dels PQPI de la Generalitat de Catalunya:
http://www14.gencat.cat/gencat_video/AppJava/detall.do?id=241385109033110

 

joves
formació
PQPI
formació reglada
qualificació