Sensellarisme: les veus del carrer

10/02/2020 | 14:02

L'accés a l'habitatge és encara a dia d'avui una problemàtica en les societats dels països més avançats. Amb la creixent diferència entre les rendes més altes i les més baixes, que cada cop es distancien més, el fenomen del sensellarisme, paral·lelament, no ha parat de créixer, especialment a les grans ciutats com Barcelona que actualment acull més de 3.800 persones dormint al carrer.

Per a posar noms i cognoms a aquesta xacra social, la Fundació Arrels ha presentat el recurs TIC Les veus del carrer, un recull de vídeos que humanitza i posa cara i ulls al sensellarisme. La web  Les veus del carrer centralitza un conjunt de vídeos en què les persones que han viscut al carrer expliquen les seves vivències. Podeu consultar aquest repositori de vídeos clican en aquest enllaç.

La Fundació Arrels ha publicat aquest recurs TIC per a visibilitzar aquesta problemàtica.