Subvencions per projectes de cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional

08/06/2011 | 14:06
Logotip del Departament de Benestar Social i Familia

El 8 de juny, es va publicar la convocatòria per concedir subvencions per a projectes que realitzen les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

Els projectes subvencionats han de tractar els objectius transversals que preveu el Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014, que són: promoure el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la governança democràtica i l’enfortiment del teixit social, l’equitat entre els homes i les dones mitjançant l’aplicació de la perspectiva de gènere, i la sostenibilitat en una triple dimensió: la social –que inclou l’àmbit cultural i el polític–, l’ambiental i l’econòmica.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de la publicació d’aquesta Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds es poden presentar en suport telemàtic (consulteu la carpeta electrònica o en paper.

Per a més informació i obtenir-ne la sol·licitud, consulteu l'Ordre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o la web de la Direcció General de Joventut.

joves
solidaritat
subvenció
cooperació
desenvolupament