Taller de memòria per a la gent gran a Molins de Rei

El Punt Òmnia del Casal Cívic Riera Bonet de Molins de Rei ha tornat a oferir, aquest trimestre, el taller de memòria adreçat al col·lectiu de gent gran.

En aquest taller, els dinamitzadors del Punt Òmnia han introduït diferents tècniques per reforçar i mantenir les capacitats del cervell, concretament, la de la memòria.

Cada sessió del taller —que ha acollit 7 participants de més de 60 anys— s’inicia amb un exercici de relaxació, en silenci, per tal que les persones es relaxin abans de començar el taller. Seguidament, s'introdueix algun tipus de joc, ja sigui en línia o algun altre com, per exemple, llegir una història breu i després intentar recordar-ne alguns punts importants.

 

Al taller també s'usa la visualització de documentals curts per tal de poder trencar amb tòpics, de vegades absurds, que tenen a veure amb la pèrdua o el manteniment de la memòria. Aquests curts solen ser de caire científic i donen peu a obrir un debat entre els participants del taller, en el qual comparteixen les diferents visions i vivències, i, on moltes vegades es donen compte que el que creien que els passava només a ells, és un fet col·lectiu. És en aquest punt —com en altres— on els participants comencen a prendre consciència de la pertinença a un grup de gent que tenen unes similituds personals. El taller també compta amb el joc de l'Scrable, tant en català com en castellà.

 

Segons els organitzadors, aquestes sessions han sigut tot un encert, ja que les persones que hi participen no paren de riure, al mateix temps que exerciten la memòria i estableixen un vincle afectiu més estret entre ells. Al taller s'usen les TIC, els ordinadors, els mòbils, les tauletes tàctils,  però els ordinadors o les eines TIC tan sols són una excusa per portar a terme altres fites molt més importants relacionades amb el creixement integral de les persones ateses al Punt Òmnia.

El fet que els participants es diverteixin i al mateix temps aprenguin o potenciïn les seves habilitats (personals, socials, comunicatives...), fa que les persones reforcin la seva autoestima, se sentin valorades, s’impliquin i avancin en el seu procés socioeducatiu en el qual es veuen implicades.

memòria gent gran

Més informació