Teixim xarxes contra els estereotips!, iniciativa per a la prevenció dels masclismes

26/03/2019 | 08:03

'Teixim xarxes contra els estereotips!' és una iniciativa que té l’objectiu d’impulsar la participació activa, crítica i creativa de la ciutadania i els agents socials en la prevenció dels estereotips sexistes i les violències de gènere en els mitjans de comunicació, les xarxes socials i la cultura.

A la plataforma web d'aquesta iniciativa hi podeu trobar recursos sobre feminisme a Catalunya, així com iniciatives i projectes engegats al territori referents a aquesta temàtica i en contra dels estereotips. Teixim xarxes promou la solidaritat, la cooperació, l'educació en valors i la lluita contra la desigualtat i l'opressió. 

Teixim xarxes és un projecte de Trama Serveis Culturals, una cooperativa de l’Economia Solidària dedicada a la dinamització cultural i la sensibilització social des d’una perspectiva transversal, crítica, feminista, interseccional i transformadora. Podeu consultar

El projecte vol impulsar la participació activa, crítica i creativa de la ciutadania.